หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าง วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเรียน 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียน 313 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
-
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเรียน 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียน 314 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน 423 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน 424 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน 425 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน 426 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเรียน 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียน 413 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเรียน 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียน 414 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเรียน 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียน 417 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเรียน 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียน 415 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเรียน 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียน 416 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ลานพระอภัยมณี 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ลานพระอภัยมณี 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
นายวีระวัฒน์ ผกานนท์ โรงเรียนนารีนุกูล : นายสังวร ชมภูมาศ์ :สหวิทยาเขต 1 : Tel 0817896100 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]