สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายกัมปนาท   รุ่งคำ
2. เด็กชายภูริ  แก้วธรรม
 
1. นายพรชัย  สุขทรัพย์
2. นางสาวน้ำค้าง  อุ่นแก้ว
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 -   1. นายเสถียร  วิเชียรสาร
2. นางสาวน้ำค้าง  อุ่นแก้ว
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 -   1. นายเสถียร  วิเชียรสาร
2. นายพรชัย  สุขทรัพย์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70.9 เงิน 13 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำใบ
2. เด็กชายวรชาติ   ไผ่งาม
 
1. นางสาวน้ำค้าง  อุ่นแก้ว
2. นายพรชัย  สุขทรัพย์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายสมหมาย  อุปสุข
2. เด็กชายสุรยุทธ์   วงค์อร่าม
 
1. นางสาวน้ำค้าง  อุ่นแก้ว
2. นายพรชัย  สุขทรัพย์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นายธีรตา   สมเสนา
2. นายวรัญญู   พรมประศรี
 
1. นางสาวน้ำค้าง  อุ่นแก้ว
2. นายพรชัย  สุขทรัพย์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวัฒนา   สมพงษ์
2. นายอรรถพล   มุ่งมงคล
 
1. นางสาวน้ำค้าง  อุ่นแก้ว
2. นายพรชัย  สุขทรัพย์