สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรสุดา  ก้านเกตุ
2. เด็กหญิงอภิญญา  อ้อยบำรุง
 
1. นางสาวพรพรรณ  สันทาลุนัย
2. นายนาวิทย์  ภูมาพันธ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นางสาวกัญญารัตน์  พวงจันทร์
2. นายไชยยันต์  ภูน้ำทอง
 
1. นายนาวิทย์  ภูมาพันธ์
2. นางสาวพรพรรณ  สันทาลุนัย
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78.5 เงิน 8 1. เด็กชายบุญหลาย  กิ่งเกษ
2. เด็กชายวิวัฒน์  แตะต้อง
 
1. นางสาวสมัชญา  ชมคำ
2. นางสาวสกุลรัตน์  นารี
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายธิติสรรค์ชัย  วงฮาม
2. เด็กชายเกรียงไกร  พรมโลก
 
1. นางสมัชญา  ชมคำ
2. นางสาวสกุลรัตน์  นารี
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นายธรรมวัตร  อรินทรศรี
2. นายอัษฎาวุษ  ระงับภัย
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  นารี
2. นางสมัชญา  ชมคำ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นายพงษ์ดนัย  จันทร์โท
2. นายภานุวัฒน์  จันทร์โท
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  นารี
2. นางสาวสมัชญา  ชมคำ