สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลธิชา  เนียมจิตร
2. เด็กหญิงแคทรียา  จิตรแสวง
 
1. นายฉัตรชัย  ป้องวิเศษ
2. นายมนตรี  สอนไชยญาติ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นายฉัตรชัย  ณ รังสิทธิ์
2. นายวิทธวัช  ไกรศรี
 
1. นายปิยะพนธ์  ดอกแขมกลาง
2. นายฉัตรชัย  ป้องวิเศษ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78.5 เงิน 8 1. เด็กชายกนิษฐ์  นิลพัฒน์
2. เด็กชายไชยา  เตี้ยงตั้ง
 
1. นางสาวภคอร  อำนวย
2. นางสาวบุษราคัม  แก้วพวง
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรวิธ  นาคศรี
2. เด็กชายเจษฎา  สารี
 
1. นายฉัตรชัย  ป้องวิเศษ
2. นายสาทิพย์  สุทาศรี
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษณะ  ประสิทธิ์
2. นายภูวสิทธิ์  เยือกเย็น
 
1. นางนิพา  แสงกล้า
2. นายมนตรี  สอนไชยญาติ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นายเกียรติศักดิ์  วิมาน
2. นางสาวโสรยา  พูลสุข
 
1. นางนิพา  แสงกล้า
2. นายฉัตรชัย  ป้องวิเศษ