สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองคูวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงนิสารัตน์  ม่วงน้อยเจริญ
2. เด็กชายมงคล  ทองก่ำ
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทรัพย์สมบูรณ์
2. นางสาวจิราภรณ์  จันดำ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แหวนเงิน
2. เด็กหญิงอภิญญา  คำเสียง
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทรัพย์สมบูรณ์
2. นายกวีวัฒน์  แหวนเงิน
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวธิดารัตน์  นรดี
2. นางสาวสุวนันท์  แหวนเงิน
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทรัพย์สมบูรณ์
2. นายบรรณกร  พงษ์สีดา
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนฤมล  คำเสียง
2. นายอภิสิทธิ์  ทาระบุตร
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทรัพย์สมบูรณ์
2. นางสาวสุดารัตน์  จังอินทร์