สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุทุมพรวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกัมปนาท  เสนานิคม
2. เด็กชายวรัญญู  บุญแสง
3. เด็กชายสิทธิพล  สมใจ
 
1. นายสัมฤทธิ์  สมใจ
2. นางสาวปิยมาส  กิ่งแก้ว
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  แหวนเงิน
 
1. นางสาวรพีพร  โพธาราม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง 7 1. เด็กหญิงนิรชา  แก้วบุตรดา
 
1. นางสาวบุหงา  ศรียงยศ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายวรชาติ  เข็มไทย
 
1. นางสาวกัลป์ชญาษ์  อัครพลธ์ศิริ
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรัญญา  เกิดโชค
 
1. นายวิทยากร  บุญศักดิ์
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุวรรณี  ตั้งพิมาย
 
1. นางสาวรัตนกมล  อำไพ