สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.82 ทอง 4 1. เด็กชายบดินทร์  ใจตั้ง
2. เด็กชายวริศ  บัวส่อง
 
1. นายเกรียงไกร  เต็มศรี
2. นางสาวพลอยไพริน  วิรุณพันธ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศันสนีย์  แก้วใสย์
2. นางสาวศิริประภา  รัตนะโสภา
 
1. นางสาวเกตรณคร  หนองแคน
2. นางลาวัลย์  สังวรณ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรธร  นาห่อม
 
1. Mrs.Richel  L.Fernandez