สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 14 1. นางสาวชไมพร  แก้วแสงเรือน
 
1. นางสาวอรนุช  วิไชยภูมิ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายฐนิสพงษ์  คำผาย
2. เด็กชายพลากร  ธรรมวัตร
 
1. นายต้องชนะ  จันทรสาขา
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 12 1. นางสาวจิราวรรณ  วิรุณพันธ์
2. นางสาวมณีรัตน์  สมพร
 
1. นายเรืองชัย  พิมพ์ศรี