สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภิชิชย์  ยิ่งดี
2. เด็กชายสุรชัย  อินตนัย
 
1. นายบดินทร์  นึกชอบ
2. นางสาวปฏิมา  วงษ์แสวง
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นายณรงค์ฤทธิ์  พงษ์พันเทา
2. นายภูริเดช  จันทร์ชื่น
 
1. นางสาวปฏิมา  วงษ์แสวง
2. นายบดินทร์  นึกชอบ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นายกายสิทธิ์  จันทร์ขี
2. นายศักดิ์อนันต์  สุตัญตั้งใจ
 
1. นางสาวปฏิมา  วงษ์แสวง
2. นายบดินทร์  นึกชอบ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงทองมา  ทองทิพย์
2. เด็กชายเจษฎา  พยัฆทา
 
1. นางสาวปฏิมา  วงษ์แสวง
2. นายบดินทร์  นึกชอบ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายทวีศักดิ์  สัมมะนา
2. เด็กชายนราธิป  สุทธภักดี
 
1. นางสาวปฏิมา  วงษ์แสวง
2. นายบดินทร์  นึกชอบ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายครรชิต  อุดมญาติ
2. เด็กชายธีรวุฒิ  อาจวงค์
 
1. นายบดินทร์  นึกชอบ
2. นางสาวปฏิมา  วงษ์แสวง
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นายธุระกิจ  หนองประทุม
2. นายสิทธิศักดิ์  สิริเศรษฐกุล
 
1. นายบดินทร์  นึกชอบ
2. นางสาวปฏิมา  วงษ์แสวง
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นายชินวัตร  สุดน้อย
2. นางสาวพิไลวรรณ  วันยุมา
 
1. นางสาวปฏิมา  วงษ์แสวง
2. นายบดินทร์  นึกชอบ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 1. นายพิชัย  ทองทับ
2. นางสาวสมปราถนา  คุณไชยวงษ์
 
1. นางสาวปฏิมา  วงษ์แสวง
2. นายบดินทร์  นึกชอบ