สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนพงษ์   ศรีบาง
2. เด็กชายปนิทัศน์   สมบัติ
 
1. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
2. นายเกียรติดำรงค์  ลาพัง
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  วงศ์ชารี
2. เด็กชายวีรยุทธ  โคตรภักดี
 
1. นายเกียรติดำรงค์  ลาพัง
2. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธีรุตม์  จำปาหอม
2. นายไวยทยา  เกื้อกูล
 
1. นายเกียรติดำรงค์  ลาพัง
2. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกัปนาท  สังข์ทอง
2. เด็กชายธรรมฤทธิ์  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
2. นายเกียรติดำรงค์  ลาพัง
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจิรายุทธ   โปร่งจิต
2. เด็กชายณัฐถากรณ์  ดวงนิล
 
1. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
2. นายเกียรติดำรงค์  ลาพัง
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายทักษิณ  ตาทอง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วคำ
 
1. นายเกียรติดำรงค์  ลาพัง
2. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  เกษกุล
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ดัชถุยาวัตร
 
1. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
2. นายเกียรติดำรงค์  ลาพัง
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. นายดวง  งามนัก
2. นายอรรถชัย  คำพามา
 
1. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
2. นายเกียรติดำรงค์  ลาพัง
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 7 1. นางสาวฐิติมา  ถาวร
2. นางสาวศิริพร  ปาปะใน
 
1. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
2. นายเกียรติดำรงค์  ลาพัง