สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 15.75 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ร่วมสำโรง
2. เด็กหญิงณัฐินันท์  ภูมิพรม
3. เด็กหญิงพรพิรุณ  ทำมา
 
1. นางรัตนี  ไชยโคตร
2. นางสาวกณิกา  คำเครื่อง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 36.25 เข้าร่วม 5 1. นางสาวกาญจนา  มั่นคง
2. นางสาวสุกานดา  ทองตัน
3. นายเฉลิมชัย  ทระคำหาร
 
1. นางกรุณา  ละประโคน
2. นายวุฒิศักดิ์  สุภิษะ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 4 1. นายณัฐถากรณ์  ดวงนิล
 
1. นางสาววราลักษณ์  จังอินทร์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจิตสุภา  มีผิว
 
1. นางสาวสุพรรณี  ทองคำ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 59.33 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงปาริชาติ  มั่นคง
 
1. นายพยนต์  สกุลพูลกิตติ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 56.6 เข้าร่วม 5 1. นางสาวธนิษฐา  ศรียันต์
 
1. นายพยนต์  สกุลพูลกิตติ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจิตรภณ  เมืองก้อน
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  ทองแสน
 
1. นางสาวเพ็ญภัค  พันจันดา
2. นางสาวสุพรรณี  ทองคำ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 8 1. นายนายอัฐพล  มีชัย
2. นายพนมไพร  ทองปาน
 
1. นางสาวเพ็ญภัค  พันจันดา
2. นายพยนต์  สกุลพูลกิตติ