สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมารีวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤษฎา   คำแสน
2. เด็กชายฐาปกรณ์  วิกาสะโล
 
1. นายอุทิศ  แสนสวัสดิ์
2. นายวิชาญ  หล้าสงค์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเควิน  โบลเดอ
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ศรีปัตเนตร
 
1. นายอุทิศ  แสนสวัสดิ์
2. นายวิชาญ  หล้าสงค์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายภูมินทร์  ขันคำ
2. เด็กชายวิษณุ  รัตนภักดี
 
1. นายอุทิศ  แสนสวัสดิ์
2. นายวิชาญ  หล้าสงค์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิมพ์ระพัฒน์  แสงดี
2. เด็กหญิงวรรณนภา   บุญตา
 
1. นายอุทิศ  แสนสวัสดิ์
2. นายกรเดชน์  เงาสวรรค์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สวนหมาก
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  นามภูเขียว
 
1. นายอุทิศ  แสนสวัสดิ์
2. นายวิชาญ  หล้าสงค์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนดล  โพธิวัฒน์
2. เด็กชายสิรดนัย  อินทร์สุวรรณ
 
1. นายอุทิศ  แสนสวัสดิ์
2. นายวิชาญ  หล้าสงค์
 
7 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกิตติพิชญ์  ศรบุญทอง
2. เด็กหญิงธนาวดี  ไพรบึง
3. เด็กหญิงปราชญ์มณี  ฟากสระ
 
1. นายอุทิศ  แสนสวัสดิ์
2. นายกรเดชน์  เงาสวรรค์