สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรวมสินวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เจตินัย
2. เด็กชายเทพอารักษ์  ศรีสะอาด
 
1. นายสมปอง  วงศ์วิฉาย
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วคันโท
2. เด็กหญิงชลธิชา  เบิดสูง
 
1. นายสมปอง  วงศ์วิฉาย
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยภูมิ  มหาโพธิ์
2. เด็กชายประเภาพงษ์  สงวนแก้ว
 
1. นายสมปอง  วงศ์วิฉาย
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73.5 เงิน 22 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ทองสนธิ
2. เด็กหญิงสุุนิตรา  บุญหนัก
 
1. นายสมปอง  วงศ์วิฉาย
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายสมศักดิ์  ประวันเทา
2. เด็กชายอดืศักดิ์  พรรณนา
 
1. นายlสมปอง  วงศ์วิฉาย
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายดุุลยกิจ  พรมชาติ
2. เด็กหญิงธัญจิรา  จีบจอหอ
 
1. นายสมปอง  วงศ์วิฉาย