สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบกวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 23 1. นางสาวกฤษณา  จารุจิตร
 
1. นายสมเกียรติ  อ่อนคำ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายพิพัฒน์  ขันสุวรรณ
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  ลำพองชาติ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 17 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ศิริเนตร
 
1. นายอดิศักดิ์  พรมมาสุข
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุพัชชา  ราษี
 
1. นางณัฎชนันท์  พันธ์วิไล
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 19 1. นางสาวจิราพัชร  ราษี
 
1. นางณัฎชนันท์   พันธ์วิไล
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 5 1. นายธนาดุลย์  แดงศรี
2. นางสาวอังคณา  นระสาร
 
1. นางณัฎชนันท์  พันธ์วิไล