สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองถ่มวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กชายเกียรติภูมิ  แสนหล้า
 
1. นางบุญเรือง  ทองคำ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.8 เงิน 16 1. เด็กชายวรวุฒิ  จิตรจันทร์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เพชรศิลา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ไชยรัตน์
2. นางสาวพรทิวา  ปัญญาดี