สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 15 1. นายบัญชา  อุรารส
2. นายปฏิพล  ทิพศร
 
1. นางสาวิตรี  นามวงศ์
2. นางสาวณัฐริดา   อัครชาติ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76.9 เงิน 19 1. เด็กชายคุณานนท์  ทองหล่อ
2. เด็กชายอนุสิทธิ์  ปินะกัง
 
1. นางสาวิตรี  นามวงศ์
2. นางสาวสุทารัตน์  สุทธิสิน
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายนริศ  พุทธชูชาติ
2. นายอนุสิทธิ์  วงษ์ทิพท์
 
1. นางพนมนุช  ศิริภูล
2. นางสาวสุทารัตน์  สุทธิสิน
 
4 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ตามบุญ
2. เด็กหญิงรัชนก  ภูมี
3. เด็กหญิงสุธีมนต์  แอนโก
 
1. นางสาวิตรี  นามวงศ์
2. นางสาวพิมพิไล  แต้มศรี
 
5 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกล้าณรงค์  มูลจิตร์
2. นายพีระพล  ทิพศร
3. นางสาววรางคณา  ผาแก้ว
 
1. นางพนมนุช  ศิริภูล
2. นางสาววรินทร์ธร  โนนใหญ่