สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 14 1. นางสาวธิดารัตน์  จันดำ
 
1. นางสาวดวงใจ  กตะศิลา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายธนวัฒน์  พากเพียร
2. เด็กหญิงสุนิตา  ธรรมพร
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  บัวยิ้ม
2. นายสุดใจ  ดอนเตาเหล็ก
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 25 1. นางสาวศุกร์สกาว  ประชุมวงศ์
2. นางสาวอนงค์นาถ  สุขดาษ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  บัวยิ้ม
2. นายสุดใจ  ดอนเตาเหล็ก