สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนละทายวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เอกศิริ
2. เด็กชายวีระศักดิ์  อุ่นอ่อน
 
1. นางสาวชลิตา  เชียวสกุล
2. นายนราธิป  บุญรมย์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง 9 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศิริปี
2. เด็กชายวีรชาติ  ชารี
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นางสาวชลิตา  เชียวสกุล
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นายชัยมงคล  กุษาเดช
2. นายธนนิสิต  บูชาพันธ์
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นายสุกรี  ศรีวงษา
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายภานุสิทธิ์  พิมพา
2. เด็กชายวายุ  วราบุตร
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นางสาวชลิตา  เชียวสกุล
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกลีบแก้ว  เขียวอ่อน
2. นายธนนิสิต  บูชาพันธ์
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นางสาวรสริน  จินดาวงศ์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78.8 เงิน 14 1. เด็กหญิงจินทภา  จันทร์แจ่ม
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  พัฒน์เจริญ
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นางสาวชลิตา  เชี่ยวสกุล
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กชายธนชาติ  สุรวิทย์
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  อินพูลโสม
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นางสาวสุกรี  ศรีวงษา
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนชาติ  สุรวิทย์
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  อินพูลโสม
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นางสาวชลิตา  เชียวสกุล
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นางสาวสุนารี  อารีย์
2. นายเจษฎาพร  โพธิ์ป้อม
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นางสาวรสริน  จินดาวงศ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวจิตตรานนท์  เต่าทอง
2. นางสาววรรณภา  พละศักดิ์
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นางสาวชลิตา  เชียวสกุล
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายชัยมงคล  กุษาเดช
2. นายธนนิสิต  บูชาพันธ์
 
1. นายสุกรี  ศรีวงษา
2. นางสาวชลิตา  เชี่ยวสกุล