สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดจันทาราม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นางสาวกชนัช  ศรีไสย์
 
1. นางสาวกนิษฐา  บุญน้อย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 1. เด็กชายวาทศิลป์  ทองเติม
 
1. นางสาวประภาพรรณ  สืบทรัพย์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 13 1. นางสาวรุ่งนภา  สิมศรี
 
1. นางสาวกนิษฐา  บุญน้อย