สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีแก้วพิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกชกร  ประทุมวงค์
 
1. นางศรัญญา  บุตรนามรัก
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 8 1. นางสาวฐานิตา   ตาชั่ง
 
1. นางสาวรัตติกาล  คำปารมี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายฐิติพันธ์  เบ็ญมาศ
2. เด็กหญิงเกวลิน  บุตรดี
 
1. นางศรัญญา  บุตรนามรัก
2. นางวิภารัตน์  คำใสย์ทอง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 9 1. นางสาวพจมาน  พิงพวย
2. นางสาวอัชรี  เบ็ญมาศ
 
1. นางศรัญญา  บุตรนามรัก
2. นางสาวรัตติกาล  คำปารมี