สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง 8 1. เด็กหญิงจันทร์ทรา  จันทร์ทอง
2. เด็กชายวรวุฒิ  ขุนนัดเชียร
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ดีใจ
2. นางสุกัญญา  นามวงค์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวิสุทธิ์  แถบชาติ
2. นายไกรสิทธิ์  อ่อนสวรรค์
 
1. นางสาวอุบลวรรณ   ดีใจ
2. นางสุกัญญา  นามวงค์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.1 ทอง 6 1. เด็กชายวีระพันธ์  สุนะเค้า
2. เด็กชายสิริวัฒน์  ดีลาส
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ดีใจ
2. นายภาณุพงศ์  บููรณะ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายยศสรัล  เทาศิริ
2. เด็กชายสันธิยา  สัตพันธ์
 
1. นางสุกัญญา  นามวงค์
2. นางสาวอุบลวรรณ  ดีใจ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายณัฐวุฒิ  มุ่งหมาย
2. นางสาวสุวนันท์  บุญตา
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ดีใจ
2. นายภาณุพงศ์  บูรณะ