สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายวิชญ์พล  นุเรศรัมย์
 
1. นางรวิษฎา  มะปราง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุนิสา  ในทอง
2. เด็กชายสุภัสสร  รังใส
 
1. นางสาวณิชากร  เทศกูล
2. นายพิทยา  เพชรรัตน์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นางสาวกนกวรรณ  บริบูรณ์
2. นางสาวประภาภรณ์  มีวังแดง
 
1. นางสาวณิชากร  เทศกูล
2. นายพิทยา  เพชรรัตน์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กชายเศรษฐศักดิ์  นิลเพชร
 
1. นางสาวสังวาลย์  สาคำภีร์