สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กันทรลักษ์วิทยา 94 35 17 146 142 11 5 0 158
2 ขุขันธ์ 72 28 11 111 100 14 5 3 119
3 กำแพง 58 30 15 103 94 21 5 2 120
4 ศรีสะเกษวิทยาลัย 54 39 10 103 135 9 6 1 150
5 สตรีสิริเกศ 43 42 21 106 133 12 5 1 150
6 กันทรารมณ์ 39 22 22 83 112 21 7 5 140
7 ปรางค์กู่ 36 24 13 73 62 22 11 6 95
8 ส้มป่อยพิทยาคม 21 16 11 48 44 20 10 3 74
9 ตูมพิทยานุสรณ์ 20 19 15 54 56 15 17 8 88
10 ราษีไศล 19 12 8 39 34 21 13 6 68
11 ศรีรัตนวิทยา 18 35 18 71 68 30 6 5 104
12 ห้วยทับทันวิทยาคม 17 15 13 45 40 20 10 6 70
13 บึงบูรพ์ 17 15 5 37 37 17 5 8 59
14 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 15 13 20 48 87 33 11 5 131
15 บึงมะลูวิทยา 12 22 12 46 44 27 12 3 83
16 เบญจลักษ์พิทยา 11 22 27 60 60 36 13 4 109
17 ศรีตระกูลวิทยา 11 21 10 42 39 17 11 9 67
18 กระแชงวิทยา 11 10 11 32 35 20 12 11 67
19 ขุนหาญวิทยาสรรค์ 10 3 4 17 18 8 4 2 30
20 มัธยมบักดองวิทยา 7 11 8 26 36 22 15 14 73
21 ยางชุมน้อยพิทยาคม 7 9 9 25 43 19 5 3 67
22 วรคุณอุปถัมภ์ 7 6 14 27 24 17 8 6 49
23 กันทรลักษ์วิทยาคม 7 6 9 22 29 20 14 6 63
24 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 6 11 7 24 20 21 14 8 55
25 สวงษ์วิทยาคม 6 11 5 22 20 14 8 3 42
26 ละลมวิทยา 5 9 14 28 22 16 10 7 48
27 พยุห์วิทยา 4 12 6 22 41 23 18 7 82
28 เขื่อนช้างวิทยาคาร 4 8 10 22 45 27 12 11 84
29 ขุขันธ์ราษฎรบำรุง 4 7 8 19 13 13 6 4 32
30 โนนค้อวิทยาคม 4 4 7 15 39 22 12 7 73
31 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 4 4 5 13 10 12 6 5 28
32 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 3 8 8 19 19 15 11 7 45
33 หนองคูวิทยา 3 4 5 12 16 12 15 6 43
34 บ้านกันทรารมย์ 3 4 4 11 11 3 5 2 19
35 คลีกลิ้งพัฒนาทร 3 4 0 7 9 7 5 8 21
36 ภูมิซรอลวิทยา 3 2 7 12 21 15 11 9 47
37 ลมศักดิ์วิทยาคม 3 2 5 10 10 10 6 4 26
38 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 3 2 1 6 8 7 4 6 19
39 เคียวนำ 3 1 6 10 11 4 8 4 23
40 จตุรภูมิพิทยาคาร 2 8 14 24 26 24 12 11 62
41 คูซอดประชาสรรค์ 2 8 4 14 23 16 12 12 51
42 ละทายวิทยา 2 6 5 13 41 32 20 8 93
43 ผักไหมวิทยานุกูล 2 6 4 12 16 19 8 6 43
44 ทุ่งสิมวิทยาคม 2 5 3 10 12 11 7 4 30
45 จิกสังข์ทองวิทยา 2 4 2 8 8 6 13 3 27
46 ไกรภักดีวิทยาคม 2 3 5 10 27 17 17 3 61
47 น้ำเกลี้ยงวิทยา 2 2 1 5 26 14 9 5 49
48 วัดหลวงวิทยา 2 1 6 9 17 11 10 10 38
49 ศรีแก้วพิทยา 2 1 5 8 12 4 1 4 17
50 กุดเสลาวิทยาคม 2 1 4 7 10 3 5 2 18
51 ไพรบึงวิทยาคม 2 1 3 6 2 4 1 4 7
52 ศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) 2 1 2 5 18 17 12 13 47
53 บ้านตาอุด 2 1 2 5 7 0 0 0 7
54 พรานวิบูลวิทยา 1 7 9 17 24 19 8 7 51
55 โคกหล่ามวิทยา 1 7 0 8 13 3 7 6 23
56 ปรือใหญ่วิทยบัลลัง 1 6 2 9 12 8 6 5 26
57 รวมสินวิทยา 1 5 3 9 22 20 11 6 53
58 ร่มโพธิ์วิทยา 1 5 2 8 11 8 5 10 24
59 บัวน้อยวิทยา 1 4 2 7 16 18 10 6 44
60 ประสานมิตรวิทยา 1 3 4 8 28 19 16 11 63
61 บัวเจริญวิทยา 1 3 3 7 16 22 13 1 51
62 วัดมหาพุทธราม 1 3 0 4 11 0 3 1 14
63 ลิ้นฟ้าพิทยาคม 1 2 3 6 27 18 9 7 54
64 นครศรีลำดวนวิทยา 1 2 3 6 20 29 18 7 67
65 ตระกาศประชาสามัคคี 1 2 1 4 6 2 1 0 9
66 สวายพิทยาคม 1 2 0 3 7 6 5 9 18
67 เกศเกล้าวิทยา 1 1 2 4 3 3 4 0 10
68 โคกสะอาดวิทยาคม 1 1 0 2 21 7 5 8 33
69 เบญจประชาสรรค์ 1 0 1 2 5 4 6 2 15
70 ดงรักวิทยา 1 0 0 1 3 13 2 6 18
71 โพธิ์ศรีสุววรณวิทยาคม 0 6 3 9 7 10 1 0 18
72 สายธารวิทยา 0 5 2 7 11 10 4 5 25
73 สิริเกศน้อมเกล้า 0 3 6 9 22 18 18 9 58
74 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 0 3 4 7 21 15 12 9 48
75 โนนกระสังวิทยาคม 0 3 0 3 7 3 7 7 17
76 บ้านโดนอาว 0 3 0 3 6 3 1 0 10
77 ไผ่งามพิทยาคม 0 2 2 4 7 10 9 7 26
78 อุทุมพรวิทยา 0 2 1 3 4 5 7 3 16
79 น้ำคำวิทยา 0 1 2 3 8 8 10 7 26
80 มารีวิทยา 0 1 1 2 8 7 9 4 24
81 บกวิทยาคม 0 1 1 2 5 6 8 6 19
82 วัดโพธิ์น้อย 0 1 1 2 5 5 9 4 19
83 ผักแพรววิทยา 0 1 1 2 5 1 1 4 7
84 เมืองจันทร์วิทยาคม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
85 มัธยมโพนค้อ 0 0 3 3 11 10 7 5 28
86 โนนเพ็กวิทยาคม 0 0 1 1 11 14 15 7 40
87 วัดจันทาราม 0 0 1 1 3 6 3 0 12
88 หนองถ่มวิทยา 0 0 0 0 4 2 2 5 8
89 กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 0 0 0 0 3 1 1 3 5
90 มานิตวิทยา 0 0 0 0 1 3 0 0 4
91 กันทรอมวิทยาคม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
92 ไพรธรรมคุณวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 712 682 525 1,919 2,427 1,188 741 477 4,356