หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 091 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 32 108 53
2 090 โรงเรียนบ้านตาอุด 14 18 15
3 123 โรงเรียนบ้านโดนอาว 11 21 17
4 096 โรงเรียนกระแชงวิทยา 97 226 143
5 094 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 162 566 287
6 095 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 83 170 126
7 013 โรงเรียนกันทรารมณ์ 156 452 257
8 044 โรงเรียนกำแพง 127 347 211
9 073 โรงเรียนขุขันธ์ 135 372 203
10 056 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 36 64 53
11 004 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 65 126 101
12 046 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 89 160 125
13 083 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 125 258 179
14 048 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 38 86 60
15 045 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 76 138 107
16 018 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา 81 198 128
17 009 โรงเรียนน้ำคำวิทยา 44 79 67
18 021 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 67 193 103
19 015 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา 68 134 100
20 022 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 61 131 95
21 054 โรงเรียนบึงบูรพ์ 80 175 127
22 097 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 97 209 146
23 016 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 92 188 127
24 080 โรงเรียนปรางค์กู่ 115 400 194
25 053 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 51 109 80
26 011 โรงเรียนพยุห์วิทยา 108 189 144
27 081 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 64 195 113
28 098 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 73 139 111
29 079 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 36 55 50
30 099 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 114 214 169
31 008 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ 46 93 67
32 017 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 76 201 122
33 075 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 36 52 36
34 014 โรงเรียนละทายวิทยา 112 285 177
35 078 โรงเรียนละลมวิทยา 65 128 94
36 019 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 83 180 129
37 055 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 75 185 118
38 074 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 86 188 136
39 101 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 130 345 208
40 001 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 175 583 305
41 006 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) 62 125 95
42 002 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 164 465 269
43 077 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 55 117 80
44 084 โรงเรียนสวายพิทยาคม 31 48 42
45 076 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 31 54 39
46 005 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 77 153 121
47 049 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 87 183 137
48 082 โรงเรียนหนองคูวิทยา 70 176 108
49 052 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 91 231 128
50 010 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 114 308 178
51 007 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 145 394 243
52 051 โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 26 51 35
53 100 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 135 347 232
54 047 โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา 32 57 44
55 085 โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม 27 49 36
56 020 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 89 165 128
57 012 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 49 93 74
58 003 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 76 178 112
59 050 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม 50 96 70
60 119 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 0 0 0
61 069 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด 0 0 0
62 092 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง 41 110 63
63 120 โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ 0 0 0
64 042 โรงเรียนมานิตวิทยา 4 4 4
65 118 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 0 0 0
66 041 โรงเรียนมารีวิทยา 33 66 50
67 040 โรงเรียนรวมสินวิทยา 65 162 92
68 121 โรงเรียนวัดจันทาราม 12 19 16
69 038 โรงเรียนวัดมหาพุทธราม 27 31 25
70 039 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 50 105 68
71 122 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 35 62 46
72 093 โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา 0 0 0
73 117 โรงเรียนสัมมาสิกขาศรีษะอโศก 0 0 0
74 072 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 30 55 44
75 071 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 11 22 14
76 070 โรงเรียนเคียวนำ 31 95 38
77 031 โรงเรียนกระดุมทองวิทยา 0 0 0
78 108 โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม 1 2 2
79 026 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 21 39 31
80 087 โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ 0 0 0
81 102 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 29 49 35
82 109 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 45 105 70
83 061 โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา 34 57 39
84 104 โรงเรียนดงรักวิทยา 31 51 30
85 059 โรงเรียนด่านอุดมศึกษา 0 0 0
86 105 โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี 16 34 18
87 110 โรงเรียนนาแก้ววิทยา 0 0 0
88 035 โรงเรียนบกวิทยาคม 30 62 45
89 030 โรงเรียนบ้านหนองตะมะ 0 0 0
90 037 โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี 0 0 0
91 063 โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา 0 0 0
92 086 โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลัง 38 96 59
93 032 โรงเรียนผักแพรววิทยา 11 33 21
94 111 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 81 146 120
95 029 โรงเรียนรัชมังคลานุสรณ์ 0 0 0
96 060 โรงเรียนราษีไศล 82 176 105
97 103 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา 36 58 48
98 027 โรงเรียนวัดเจียงอี 0 0 0
99 115 โรงเรียนศรีแก้วพิทยา 22 53 43
100 068 โรงเรียนศิลาลาดวิทยา 0 0 0
101 106 โรงเรียนสายธารวิทยา 34 71 49
102 034 โรงเรียนหนองถ่มวิทยา 15 24 21
103 024 โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา 0 0 0
104 114 โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ 0 0 0
105 065 โรงเรียนหวายคำวิทยา 0 0 0
106 107 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา 0 0 0
107 057 โรงเรียนเพิ่มพิทยา 0 0 0
108 066 โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม 1 25 2
109 064 โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม 0 0 0
110 033 โรงเรียนแวงแก้ววิทยา 0 0 0
111 036 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 45 95 68
112 088 โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม 0 0 0
113 023 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 0 0 0
114 112 โรงเรียนโพธิ์วงษ์วิทยา 0 0 0
115 067 โรงเรียนโพธิ์ศรีสุววรณวิทยาคม 30 47 33
116 062 โรงเรียนไตรมิตร 0 0 0
117 113 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา 10 14 14
118 089 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 13 24 18
119 043 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 75 162 117
รวม 5731 13404 8702
22106

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ esan.spm28@gmail.com Facebook : http://www.facebook.com/esan.spm28
ผู้ประสานงาน : ศน.ไมตรี บุญเรือง (086) 868-2344 , ศน.วิมลวรรณ เปี่ยมจาด (085) 102-3109
ผู้ดูแลระบบ : นายภูเบศ เศรษฐบุตร (082) 751-6003 , นายไกรลาศ จิบจันทร์ (085) 764-2520
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]