แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 162 142 89.87% 11 6.96% 5 3.16% 0 0% 158
2 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 175 139 86.88% 13 8.13% 7 4.38% 1 0.63% 160
3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 164 133 88.08% 12 7.95% 5 3.31% 1 0.66% 151
4 โรงเรียนกันทรารมณ์ 156 113 77.4% 21 14.38% 7 4.79% 5 3.42% 146
5 โรงเรียนขุขันธ์ 135 100 81.97% 14 11.48% 5 4.1% 3 2.46% 122
6 โรงเรียนกำแพง 127 96 77.42% 21 16.94% 5 4.03% 2 1.61% 124
7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 145 87 63.97% 33 24.26% 11 8.09% 5 3.68% 136
8 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 135 68 55.28% 37 30.08% 14 11.38% 4 3.25% 123
9 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 130 68 62.39% 30 27.52% 6 5.5% 5 4.59% 109
10 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 125 64 60.38% 17 16.04% 17 16.04% 8 7.55% 106
11 โรงเรียนปรางค์กู่ 115 62 61.39% 22 21.78% 11 10.89% 6 5.94% 101
12 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 97 51 54.26% 28 29.79% 12 12.77% 3 3.19% 94
13 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 87 50 60.24% 20 24.1% 10 12.05% 3 3.61% 83
14 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 114 48 48.98% 27 27.55% 12 12.24% 11 11.22% 98
15 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 91 43 54.43% 20 25.32% 10 12.66% 6 7.59% 79
16 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 76 43 61.43% 19 27.14% 5 7.14% 3 4.29% 70
17 โรงเรียนละทายวิทยา 112 41 40.59% 32 31.68% 20 19.8% 8 7.92% 101
18 โรงเรียนพยุห์วิทยา 108 41 46.07% 23 25.84% 18 20.22% 7 7.87% 89
19 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 89 41 49.4% 23 27.71% 12 14.46% 7 8.43% 83
20 โรงเรียนกระแชงวิทยา 97 40 47.62% 21 25% 12 14.29% 11 13.1% 84
21 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 86 39 51.32% 17 22.37% 11 14.47% 9 11.84% 76
22 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 114 37 42.05% 22 25% 15 17.05% 14 15.91% 88
23 โรงเรียนบึงบูรพ์ 80 37 55.22% 17 25.37% 5 7.46% 8 11.94% 67
24 โรงเรียนราษีไศล 82 34 45.95% 21 28.38% 13 17.57% 6 8.11% 74
25 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 83 34 45.33% 20 26.67% 15 20% 6 8% 75
26 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 92 32 40.51% 20 25.32% 16 20.25% 11 13.92% 79
27 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 83 32 47.06% 19 27.94% 10 14.71% 7 10.29% 68
28 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 76 28 43.08% 17 26.15% 17 26.15% 3 4.62% 65
29 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 89 26 34.21% 26 34.21% 13 17.11% 11 14.47% 76
30 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 81 26 42.62% 20 32.79% 8 13.11% 7 11.48% 61
31 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 75 26 44.83% 18 31.03% 8 13.79% 6 10.34% 58
32 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 67 26 48.15% 14 25.93% 9 16.67% 5 9.26% 54
33 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 65 23 36.51% 16 25.4% 12 19.05% 12 19.05% 63
34 โรงเรียนรวมสินวิทยา 65 22 37.29% 20 33.9% 11 18.64% 6 10.17% 59
35 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 77 22 32.84% 18 26.87% 18 26.87% 9 13.43% 67
36 โรงเรียนละลมวิทยา 65 22 40% 16 29.09% 10 18.18% 7 12.73% 55
37 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 75 21 36.84% 15 26.32% 12 21.05% 9 15.79% 57
38 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 73 21 37.5% 15 26.79% 11 19.64% 9 16.07% 56
39 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 55 21 44.68% 15 31.91% 8 17.02% 3 6.38% 47
40 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 45 21 51.22% 7 17.07% 5 12.2% 8 19.51% 41
41 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา 81 20 27.03% 29 39.19% 18 24.32% 7 9.46% 74
42 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 76 20 31.75% 21 33.33% 14 22.22% 8 12.7% 63
43 โรงเรียนหนองคูวิทยา 70 20 35.71% 14 25% 16 28.57% 6 10.71% 56
44 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 64 19 36.54% 15 28.85% 11 21.15% 7 13.46% 52
45 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 61 18 33.33% 22 40.74% 13 24.07% 1 1.85% 54
46 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) 62 18 30% 17 28.33% 12 20% 13 21.67% 60
47 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 45 18 56.25% 8 25% 4 12.5% 2 6.25% 32
48 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา 68 17 32.69% 19 36.54% 10 19.23% 6 11.54% 52
49 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 50 17 35.42% 11 22.92% 10 20.83% 10 20.83% 48
50 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 51 16 32.65% 19 38.78% 8 16.33% 6 12.24% 49
51 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 38 14 38.89% 11 30.56% 7 19.44% 4 11.11% 36
52 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง 41 13 36.11% 13 36.11% 6 16.67% 4 11.11% 36
53 โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา 32 13 44.83% 3 10.34% 7 24.14% 6 20.69% 29
54 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ 46 12 35.29% 10 29.41% 7 20.59% 5 14.71% 34
55 โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลัง 38 12 38.71% 8 25.81% 6 19.35% 5 16.13% 31
56 โรงเรียนศรีแก้วพิทยา 22 12 57.14% 4 19.05% 1 4.76% 4 19.05% 21
57 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 49 11 23.4% 14 29.79% 15 31.91% 7 14.89% 47
58 โรงเรียนสายธารวิทยา 34 11 36.67% 10 33.33% 4 13.33% 5 16.67% 30
59 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา 36 11 32.35% 8 23.53% 5 14.71% 10 29.41% 34
60 โรงเรียนเคียวนำ 31 11 40.74% 4 14.81% 8 29.63% 4 14.81% 27
61 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 32 11 52.38% 3 14.29% 5 23.81% 2 9.52% 21
62 โรงเรียนวัดมหาพุทธราม 27 11 73.33% 0 0% 3 20% 1 6.67% 15
63 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 36 10 30.3% 12 36.36% 6 18.18% 5 15.15% 33
64 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 36 10 33.33% 10 33.33% 6 20% 4 13.33% 30
65 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 29 10 50% 3 15% 5 25% 2 10% 20
66 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 36 9 30% 8 26.67% 5 16.67% 8 26.67% 30
67 โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 26 9 42.86% 4 19.05% 6 28.57% 2 9.52% 21
68 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม 50 8 23.53% 10 29.41% 9 26.47% 7 20.59% 34
69 โรงเรียนน้ำคำวิทยา 44 8 24.24% 8 24.24% 10 30.3% 7 21.21% 33
70 โรงเรียนมารีวิทยา 33 8 28.57% 7 25% 9 32.14% 4 14.29% 28
71 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 31 8 32% 7 28% 4 16% 6 24% 25
72 โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา 34 8 26.67% 6 20% 13 43.33% 3 10% 30
73 โรงเรียนสวายพิทยาคม 31 8 28.57% 6 21.43% 5 17.86% 9 32.14% 28
74 โรงเรียนโพธิ์ศรีสุววรณวิทยาคม 30 7 38.89% 10 55.56% 1 5.56% 0 0% 18
75 โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม 27 7 29.17% 3 12.5% 7 29.17% 7 29.17% 24
76 โรงเรียนบ้านโดนอาว 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
77 โรงเรียนบ้านตาอุด 14 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
78 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 30 6 26.09% 6 26.09% 8 34.78% 3 13.04% 23
79 โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี 16 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
80 โรงเรียนบกวิทยาคม 30 5 20% 6 24% 8 32% 6 24% 25
81 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 35 5 21.74% 5 21.74% 9 39.13% 4 17.39% 23
82 โรงเรียนผักแพรววิทยา 11 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 4 36.36% 11
83 โรงเรียนหนองถ่มวิทยา 15 4 30.77% 2 15.38% 2 15.38% 5 38.46% 13
84 โรงเรียนดงรักวิทยา 31 3 12.5% 13 54.17% 2 8.33% 6 25% 24
85 โรงเรียนวัดจันทาราม 12 3 25% 6 50% 3 25% 0 0% 12
86 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 11 3 30% 3 30% 4 40% 0 0% 10
87 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 21 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
88 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 13 2 18.18% 4 36.36% 1 9.09% 4 36.36% 11
89 โรงเรียนมานิตวิทยา 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
90 โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา 10 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง