หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 2 ชั้น 2 ห้อง SEAR 1 10 ก.ย. 2557 08.00-16.00 ผู้เข้าแข่งขันต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันที่มีรูปถ่ายติดในบัตรมาด้วยในวันแข่งขัน แต่ถ้าบัตรไม่มีรูปถ่ายให้เตรียมบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรประชาชนนักเรียนมาอ้างอิงกับกรรมการ
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 2 ชั้น 2 ห้อง SEAR2 10 ก.ย. 2557 08.00-16.00 ผู้เข้าแข่งขันต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันที่มีรูปถ่ายติดในบัตรมาด้วยในวันแข่งขัน แต่ถ้าบัตรไม่มีรูปถ่ายให้เตรียมบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรประชาชนนักเรียนมาอ้างอิงกับกรรมการ
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ภาษาตะวันออก ห้อง ภาษาเวียดนาม 10 ก.ย. 2557 08.00-16.00 ผู้เข้าแข่งขันต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันที่มีรูปถ่ายติดในบัตรมาด้วยในวันแข่งขัน แต่ถ้าบัตรไม่มีรูปถ่ายให้เตรียมบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรประชาชนนักเรียนมาอ้างอิงกับกรรมการ
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ภาษาตะวันออก ห้อง ภาษาจีน 10 ก.ย. 2557 08.00-16.00 ผู้เข้าแข่งขันต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันที่มีรูปถ่ายติดในบัตรมาด้วยในวันแข่งขัน แต่ถ้าบัตรไม่มีรูปถ่ายให้เตรียมบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรประชาชนนักเรียนมาอ้างอิงกับกรรมการ
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ชั้น 1 ห้อง 111 10 ก.ย. 2557 08.00-16.00 ผู้เข้าแข่งขันต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันที่มีรูปถ่ายติดในบัตรมาด้วยในวันแข่งขัน แต่ถ้าบัตรไม่มีรูปถ่ายให้เตรียมบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรประชาชนนักเรียนมาอ้างอิงกับกรรมการ
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ชั้น 2 ห้อง 128 10 ก.ย. 2557 08.00-16.00 ผู้เข้าแข่งขันต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันที่มีรูปถ่ายติดในบัตรมาด้วยในวันแข่งขัน แต่ถ้าบัตรไม่มีรูปถ่ายให้เตรียมบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรประชาชนนักเรียนมาอ้างอิงกับกรรมการ
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 3 ชั้น 2 ห้อง 324-325 10 ก.ย. 2557 08.00-16.00 ผู้เข้าแข่งขันต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันที่มีรูปถ่ายติดในบัตรมาด้วยในวันแข่งขัน แต่ถ้าบัตรไม่มีรูปถ่ายให้เตรียมบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรประชาชนนักเรียนมาอ้างอิงกับกรรมการ
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 2 ชั้น 1 ห้อง Sound Lab 10 ก.ย. 2557 08.00-16.00 ผู้เข้าแข่งขันต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันที่มีรูปถ่ายติดในบัตรมาด้วยในวันแข่งขัน แต่ถ้าบัตรไม่มีรูปถ่ายให้เตรียมบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรประชาชนนักเรียนมาอ้างอิงกับกรรมการ
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 10 ก.ย. 2557 08.00-16.00 ผู้เข้าแข่งขันต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันที่มีรูปถ่ายติดในบัตรมาด้วยในวันแข่งขัน แต่ถ้าบัตรไม่มีรูปถ่ายให้เตรียมบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรประชาชนนักเรียนมาอ้างอิงกับกรรมการ
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ห้อง ห้องประชุมชมพู - ขาว 10 ก.ย. 2557 08.00-16.00 ผู้เข้าแข่งขันต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันที่มีรูปถ่ายติดในบัตรมาด้วยในวันแข่งขัน แต่ถ้าบัตรไม่มีรูปถ่ายให้เตรียมบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรประชาชนนักเรียนมาอ้างอิงกับกรรมการ
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 116 11 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 3
08.30 - 12.00 รายงายตัวเวลา 08.30 - 09.00
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 11 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 34
08.30 - 12.00 รายงายตัวเวลา 08.30 - 09.00
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 11 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 31
08.30 - 12.00 รายงายตัวเวลา 08.30 - 09.00
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 11 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 11
08.30 - 12.00 รายงายตัวเวลา 08.30 - 09.00
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 11 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 13
08.30 - 12.00 รายงายตัวเวลา 08.30 - 09.00
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ห้องประชุมเกศสิริ 10 ก.ย. 2557 08.00-16.00 ผู้เข้าแข่งขันต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันที่มีรูปถ่ายติดในบัตรมาด้วยในวันแข่งขัน แต่ถ้าบัตรไม่มีรูปถ่ายให้เตรียมบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรประชาชนนักเรียนมาอ้างอิงกับกรรมการ
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 3 ชั้น 2 ห้อง 321 10 ก.ย. 2557 08.00-16.00 ผู้เข้าแข่งขันต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันที่มีรูปถ่ายติดในบัตรมาด้วยในวันแข่งขัน แต่ถ้าบัตรไม่มีรูปถ่ายให้เตรียมบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรประชาชนนักเรียนมาอ้างอิงกับกรรมการ


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ esan.spm28@gmail.com Facebook : http://www.facebook.com/esan.spm28
ผู้ประสานงาน : ศน.ไมตรี บุญเรือง (086) 868-2344 , ศน.วิมลวรรณ เปี่ยมจาด (085) 102-3109
ผู้ดูแลระบบ : นายภูเบศ เศรษฐบุตร (082) 751-6003 , นายไกรลาศ จิบจันทร์ (085) 764-2520
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]