หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพง ห้องสมุด 10 ก.ย. 2557 08.30 น. เป็นต้นไป
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพง ห้องสมุด 11 ก.ย. 2557 08.30 น. เป็นต้นไป
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพง โรงอาหาร 10 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 34
09.00 น. เป็นต้นไป
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพง หอประชุม 2 ชั้น 2 10 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 20

11 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 21 - 40
08.30 น. เป็นต้นไป
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 11 ก.ย. 2557 09.00 น.- 10.30 น.
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 11 ก.ย. 2557 11.00 น. เป็นต้นไป
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนกำแพง หอประชุม 1 10 ก.ย. 2557 11.00 น. เป็นต้นไป
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนกำแพง หอประชุม 1 10 ก.ย. 2557 09.00 น.- 10.30 น.
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพง หอประชุม 1 11 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 23

12 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 24 - 51
09.00 น. เป็นต้นไป
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพง หอประชุม 2 ชั้น 2 11 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 23

12 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 24 - 46
09.00 น. เป็นต้นไป
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 10 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 10 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนกำแพง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ห้องจริยธรรม 10 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 17

11 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 18 - 32
09.00 น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ esan.spm28@gmail.com Facebook : http://www.facebook.com/esan.spm28
ผู้ประสานงาน : ศน.ไมตรี บุญเรือง (086) 868-2344 , ศน.วิมลวรรณ เปี่ยมจาด (085) 102-3109
ผู้ดูแลระบบ : นายภูเบศ เศรษฐบุตร (082) 751-6003 , นายไกรลาศ จิบจันทร์ (085) 764-2520
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]