หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย หอประชุมกิจเจริญไทย ชั้น ม.1-3 ห้อง ทีมที่ได้คะแนน1-12 แข่งกระบวนการวิทยาศาสตร์ ห้อง321 10 ก.ย. 2557 09.00-12.00,13.00-15.00 หลังจากตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ที่หอประชุมกิจเจริญไทย ทีมที่ได้ะแนน 1-12 สอบกระบวนการแก้ัปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ที่ห้อง 321
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย หอประชุมกิจเจริญไทย ชั้น ม.4-6 ห้อง ทีมที่ได้คะแนน1-12 แข่งกระบวนการวิทยาศาสตร์ ห้อง321 10 ก.ย. 2557
11 ก.ย. 2557
10 ก.ย.2557 13.00-16.00,11 ก.ย.2557 09.00-11.00 ตอบปัญหาหอประชุมกิจเจริญไทย,กระบวนการวิทยาศาสตร์ ห้อง 321
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อาคารเอนกประสงค์ 1 (โรงยิม 1) ชั้น ม.1-3 11 ก.ย. 2557 08.00-16.00น.
-
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อาคารเอนกประสงค์ 2 (โรงยิม 2) ชั้น ม.4-6 11 ก.ย. 2557 08.00-16.00น.
-
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โดมอาคารอุตสาหกรรม ชั้น ม.1-3 10 ก.ย. 2557 08.00-16.00น.
-
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โดมสนามกีฬาฟุตซอล ชั้น ม.4-6 10 ก.ย. 2557 08.00-16.00น.
-
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ห้องชุมพลนิทรรศน์ ชั้น ม.1-3 10 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 17

11 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 19
10-11 กันยายน 2557 : 08.00-16.00น. 10 กันยายน 2557 ศก.กลุ่ม 1 , 11 กันยายน 2557 ศก. กลุ่ม 2 , 3 , 4
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย หอประชุมกิจเจริญไทย ชั้น ม.4-6 11 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 20

12 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 19
11-12 กันยายน 2557,08.00-16.00น.
-
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โดมสนามกีฬาฟุตซอล ชั้น ม.1-3 11 ก.ย. 2557 08.00-16.00น.
-
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โดมข้างห้องอุตสาหกรรม ชั้น ม.4-6 11 ก.ย. 2557 08.00-16.00น.
-
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อาคารสิริวรรณวรีกีฬาเวช 20 ก.ย. 2557 08.00-16.00
-
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อาคารสิริวรรณวรีกีฬาเวช 20 ก.ย. 2557 08.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ esan.spm28@gmail.com Facebook : http://www.facebook.com/esan.spm28
ผู้ประสานงาน : ศน.ไมตรี บุญเรือง (086) 868-2344 , ศน.วิมลวรรณ เปี่ยมจาด (085) 102-3109
ผู้ดูแลระบบ : นายภูเบศ เศรษฐบุตร (082) 751-6003 , นายไกรลาศ จิบจันทร์ (085) 764-2520
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]