หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 015 โรงเรียนบ้านตรวจ 27 81 40
2 016 โรงเรียนบ้านรุน 11 36 17
3 017 โรงเรียนบ้านสะเดา 13 24 19
4 001 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 112 238 156
5 002 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 63 146 89
6 003 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 104 243 157
7 007 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 63 169 97
8 008 โรงเรียนตานีวิทยา 68 146 106
9 009 โรงเรียนตาเบาวิทยา 58 105 77
10 010 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 63 131 93
11 014 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 118 268 174
12 018 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 109 265 155
13 019 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 54 106 75
14 020 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 67 141 94
15 021 โรงเรียนพระแก้ววิทยา 61 216 108
16 022 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 39 97 71
17 023 โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน 33 70 52
18 024 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 57 101 83
19 025 โรงเรียนสังขะ 123 394 206
20 006 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 65 131 81
21 011 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 45 80 65
22 013 โรงเรียนแนงมุดวิทยา 71 157 112
23 004 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 57 114 70
24 005 โรงเรียนโคกยางวิทยา 46 86 59
25 012 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 63 129 95
26 026 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา 56 99 77
รวม 1646 3773 2428
6201

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]