หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 0 ห้อง 403 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 0 ห้อง 403 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 11
13.00-16.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 0 ห้อง หน้าห้อง 402 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-12.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 0 ห้อง หน้าห้อง 402 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-12.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 9
13.00-16.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 6 ชั้น 0 ห้อง 602 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 6 ชั้น 0 ห้อง 603 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 6 ชั้น 0 ห้อง 601 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-12.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 6 ชั้น 0 ห้อง 601 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 14
13.00-16.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 0 ห้อง 404 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 23
09.00-12.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 0 ห้อง 404 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 25
13.00-16.00
-
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]