หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 20
09.00-12.00
-
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 21
13.00-16.00
-
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
-
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 7
13.00-16.00
-
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00
-
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
13.00-16.00
-
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-12.00
-
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-12.00
-
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 22
09.00-12.00
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 21
13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]