ด่วน!!!!!! เปิดลงทะเบียนรับสมัครการแข่งขันแล้วครับ
แจ้งกำหนดการลงทะเบียนรับสมัครแข่งขัน โซน2 สหวิทยาเขตที่ 5-6 เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2557 ถึง 5 กันยายน 2557 โดยใช้ username และ password ของแต่ละโรงเรียนที่ได้ส่งไปให้แล้ว
วันพุธ ที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 15:21 น.