หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 18-20 และ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี ศาลาอาคาร 5 19 ก.ย. 2557 9.00-16.00
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ห้อง ชั้นล่าง ทิศตะวันออก 19 ก.ย. 2557 9.00-16.00
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารชั่วคราว.วิทย์ ห้อง 101-102 20 ก.ย. 2557 9.00-16.00
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารชั่วคราว.วิทย์ ห้อง 101-102 20 ก.ย. 2557 9.00-16.00
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ห้อง ชั้นล่าง ทิศตะวันตก 19 ก.ย. 2557 9.00-16.00
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ห้อง ชั้นล่าง ทิศตะวันตก 19 ก.ย. 2557 9.00-16.00
-
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 5 ห้อง 512-513 19 ก.ย. 2557 9.00-16.00
-
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 5 ห้อง 514-515 19 ก.ย. 2557 9.00-16.00
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารชั่วคราว.วิทย์ ห้อง 103-104 20 ก.ย. 2557 9.00-16.00
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารชั่วคราว.วิทย์ ห้อง 103-104 20 ก.ย. 2557 9.00-16.00
-
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารอุตฯ ห้อง 101 20 ก.ย. 2557 9.00-16.00
-
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารอุตฯ ห้อง 102 20 ก.ย. 2557 9.00-16.00
-
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ห้อง ชั้นล่าง 20 ก.ย. 2557 9.00-16.00
-
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ห้อง ชั้นล่าง 20 ก.ย. 2557 9.00-16.00
-
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ห้อง ชั้นล่าง 20 ก.ย. 2557 9.00-16.00
-
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ห้อง ชั้นล่าง 20 ก.ย. 2557 9.00-16.00
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารอุตฯ ชั้น 2 ห้อง 201 20 ก.ย. 2557 9.00-16.00
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารอุตฯ ชั้น 2 ห้อง 202 20 ก.ย. 2557 9.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]