หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 013 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 0 0 0
2 001 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 32 78 44
3 002 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 20 33 29
4 003 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 88 248 130
5 004 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 39 76 60
6 006 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 31 44 40
7 008 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 33 61 47
8 011 โรงเรียนนาดีวิทยา 32 53 39
9 012 โรงเรียนนาบัววิทยา 21 34 28
10 014 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 16 31 23
11 015 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 66 139 92
12 016 โรงเรียนพญารามวิทยา 35 84 41
13 017 โรงเรียนพนาสนวิทยา 49 111 75
14 018 โรงเรียนมหิธรวิทยา 27 47 35
15 019 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 38 73 49
16 021 โรงเรียนยางวิทยาคาร 31 68 49
17 022 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 58 116 81
18 024 โรงเรียนวังข่าพัฒนา 24 53 36
19 025 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 80 176 125
20 027 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 10 18 14
21 028 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 37 77 57
22 026 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 50 82 65
23 029 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 99 244 155
24 030 โรงเรียนสวายวิทยาคาร 60 110 80
25 031 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 85 212 128
26 032 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 56 132 95
27 033 โรงเรียนสิรินธร 117 250 168
28 034 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 100 215 128
29 035 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 133 343 185
30 036 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 46 105 63
31 037 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 38 53 44
32 038 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 44 102 74
33 041 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 41 98 54
34 040 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 56 116 86
35 042 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 104 272 170
36 009 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 46 87 66
37 020 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 44 73 48
38 007 โรงเรียนแตลศิริวิทยา 56 110 82
39 023 โรงเรียนแร่วิทยา 14 26 16
40 039 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 34 73 56
41 005 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 22 35 28
42 010 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 37 103 54
43 044 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา 2 4 3
44 045 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา 0 0 0
45 046 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 0 0 0
46 043 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 4 7 6
รวม 2055 4472 2948
7420

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูกฤษฎากร แก่นดี โทร 085-0179797
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]