หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร สิรินธร วีรวัฒน์โยธิน
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคารอุตสาหกรรม 1 ชั้น 1 19 ส.ค. 2557 09.00-14.00 รายงานตัว 08.30-09.00 นักเรียนเตรียมไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ และปากกาแสง(ถ้ามี) มาเอง ระบบปฏิบัติการ MacOS/Windows7
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคารอุตสาหกรรม 1 ชั้น 1 18 ส.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30-09.00 ระบบปฏิบัติการ MacOS/Windows7
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 115 18 ส.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30-09.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ MSI All-in-One ระบบปฏิบัติการ Windows8 และโปรแกรม Deepfreeze ทุกไดรฟ์
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 19 ส.ค. 2557 09.00-14.00 รายงานตัว 08.30-09.00 ระบบปฏิบัติการ Windows7
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 19 ส.ค. 2557 09.00-14.00 รายงานตัว 08.30-09.00 ระบบปฏิบัติการ Windows XP
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 18 ส.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30-09.00 ระบบปฏิบัติการ Windows7
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 18 ส.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30-09.00 ระบบปฏิบัติการ Windows XP
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 116 18 ส.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30-09.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ MSI All-in-One ระบบปฏิบัติการ Windows8 และโปรแกรม Deepfreeze เฉพาะไดรฟ์ C
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 116 18 ส.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30-09.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ MSI All-in-One ระบบปฏิบัติการ Windows8 และโปรแกรม Deepfreeze เฉพาะไดรฟ์ C
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 116 19 ส.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30-09.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ MSI All-in-One ระบบปฏิบัติการ Windows8 และโปรแกรม Deepfreeze เฉพาะไดรฟ์ C
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 115 19 ส.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30-09.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ MSI All-in-One ระบบปฏิบัติการ Windows8 และโปรแกรม Deepfreeze ทุกไดรฟ์
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 100 ปี ชั้น 1 18 ส.ค. 2557 09.00-16.00 รายงานตัว 08.30-09.00
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 100 ปี ชั้น 1 18 ส.ค. 2557 09.00-16.00 รายงานตัว 08.30-09.00
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 19 ส.ค. 2557 09.00-14.00 รายงานตัว 08.30-09.00 นักเรียนเตรียมไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ ปากกามาเอง


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูกฤษฎากร แก่นดี โทร 085-0179797
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]