สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มัธยมวานรนิวาส 50 17 16 83 97 2 1 4 100
2 บ้านม่วงพิทยาคม 35 24 21 80 100 4 2 6 106
3 อากาศอำนวยศึกษา 25 18 18 61 84 7 2 5 93
4 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 20 23 23 66 81 4 2 11 87
5 โพนงามศึกษา 13 18 5 36 57 4 2 9 63
6 กุดเรือคำวิทยาคาร 7 7 8 22 40 2 4 2 46
7 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม 5 6 4 15 31 2 5 1 38
8 ภูดินแดงวิทยา 4 5 2 11 18 3 2 23 23
9 หนองแวงวิทยา 3 3 1 7 19 2 0 7 21
10 ศึกษาประชาสามัคคี 2 3 3 8 30 2 6 5 38
11 ท่าสงครามวิทยา 1 4 5 10 17 2 4 3 23
12 วัดบูรพาวิทยาการกุศล 1 0 0 1 8 0 0 4 8
13 ธาตุทองอำนวยวิทย์ 0 3 1 4 15 1 2 3 18
14 บ้านดงหม้อทอง 0 3 1 4 8 0 2 0 10
15 คำยางพิทยาคม 0 1 2 3 13 2 2 5 17
16 เดื่อศรีไพรวัลย์ 0 0 3 3 4 3 2 2 9
รวม 166 135 113 414 622 40 38 90 700