หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 007 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 10 28 16
2 013 โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล 14 22 14
3 001 โรงเรียนกุดเรือคำวิทยาคาร 55 169 91
4 002 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 107 255 161
5 005 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 29 49 38
6 008 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 117 307 170
7 012 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 109 369 203
8 014 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 48 105 68
9 015 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 34 71 54
10 016 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 103 286 147
11 009 โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 51 121 84
12 010 โรงเรียนโพนงามศึกษา 74 218 120
13 003 โรงเรียนคำยางพิทยาคม 26 45 33
14 006 โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ 21 36 23
15 011 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 59 112 75
16 004 โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ 13 17 14
รวม 870 2210 1311
3521

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]