หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 74 196 117
2 004 โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 25 51 31
3 007 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 94 184 140
4 008 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 69 178 110
5 009 โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 49 92 72
6 011 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 45 88 64
7 012 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 42 99 66
8 013 โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 47 75 67
9 014 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 103 247 161
10 015 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 126 497 212
11 016 โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 27 47 40
12 017 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 103 248 150
13 018 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 52 147 72
14 020 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 76 189 135
15 021 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา 43 81 52
16 022 โรงเรียนวาริชวิทยา 35 88 54
17 024 โรงเรียนสว่างแดนดิน 144 417 223
18 025 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 86 219 123
19 026 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 98 282 155
20 028 โรงเรียนอนุบาลนิคมน้ำอูน 12 27 12
21 027 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 42 72 47
22 003 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำนุสรณ์" 52 119 81
23 005 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 56 131 83
24 006 โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา 28 86 41
25 019 โรงเรียนเมธาศึกษา 25 42 28
26 023 โรงเรียนแวงพิทยาคม 82 191 118
27 002 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 103 227 147
รวม 1738 4320 2601
6921

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]