หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสว่างแดนดิน 144 111 88.8% 10 8% 1 0.8% 3 2.4% 125
2 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 126 87 79.82% 14 12.84% 5 4.59% 3 2.75% 109
3 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 103 70 71.43% 20 20.41% 4 4.08% 4 4.08% 98
4 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 103 69 71.13% 20 20.62% 2 2.06% 6 6.19% 97
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 56 51 92.73% 3 5.45% 1 1.82% 0 0% 55
6 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 94 50 64.1% 14 17.95% 7 8.97% 7 8.97% 78
7 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 98 49 62.03% 14 17.72% 11 13.92% 5 6.33% 79
8 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 74 49 71.01% 10 14.49% 6 8.7% 4 5.8% 69
9 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 103 46 57.5% 18 22.5% 7 8.75% 9 11.25% 80
10 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 86 44 61.97% 8 11.27% 10 14.08% 9 12.68% 71
11 โรงเรียนแวงพิทยาคม 82 40 63.49% 13 20.63% 5 7.94% 5 7.94% 63
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 76 39 61.9% 13 20.63% 5 7.94% 6 9.52% 63
13 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 52 33 67.35% 10 20.41% 4 8.16% 2 4.08% 49
14 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 69 29 46.77% 18 29.03% 10 16.13% 5 8.06% 62
15 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 42 26 70.27% 5 13.51% 3 8.11% 3 8.11% 37
16 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 42 25 60.98% 10 24.39% 4 9.76% 2 4.88% 41
17 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำนุสรณ์" 52 24 54.55% 8 18.18% 4 9.09% 8 18.18% 44
18 โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 49 22 55% 9 22.5% 3 7.5% 6 15% 40
19 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 45 18 45% 12 30% 5 12.5% 5 12.5% 40
20 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา 43 18 51.43% 9 25.71% 5 14.29% 3 8.57% 35
21 โรงเรียนวาริชวิทยา 35 17 62.96% 4 14.81% 1 3.7% 5 18.52% 27
22 โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 47 15 40.54% 10 27.03% 6 16.22% 6 16.22% 37
23 โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา 28 14 73.68% 2 10.53% 2 10.53% 1 5.26% 19
24 โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 25 9 52.94% 6 35.29% 2 11.76% 0 0% 17
25 โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 27 7 33.33% 5 23.81% 1 4.76% 8 38.1% 21
26 โรงเรียนเมธาศึกษา 25 6 30% 9 45% 1 5% 4 20% 20
27 โรงเรียนอนุบาลนิคมน้ำอูน 12 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]