หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สพม.23 โซน 2
ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่าง วันที่ 7-8-9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๑ ชั้น 3 ห้อง 138 (เก็บตัว 137) 7 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๑ ชั้น 3 ห้อง 138 (เก็บตัว 137) 8 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๒ ชั้น 2 ห้อง 221 (ห้องวิทย์) 7 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๒ ชั้น 2 ห้อง 223 และ 224 7 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๑ ชั้น 2 ห้อง 123 7 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๑ ชั้น 2 ห้อง 124 7 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๑ ชั้น 2 ห้อง 123 8 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๑ ชั้น 2 ห้อง 124 8 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๔ ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 4/1 7 ต.ค. 2557 11.00-14.00
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๔ ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 4/1 8 ต.ค. 2557 11.00-14.00
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๒ ชั้น 3 ห้อง 232 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๒ ชั้น 3 ห้อง 234 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๒ ชั้น 3 ห้อง 235 7 ต.ค. 2557 13.00-15.00
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๒ ชั้น 2 ห้อง 225 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๒ ชั้น 2 ห้อง 226 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๒ ชั้น 3 ห้อง 236 7 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๒ ชั้น 3 ห้อง 237 7 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]