หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สพม.23 โซน 2
ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่าง วันที่ 7-8-9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๒ ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 2/2 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00 ทิศตะวันตกอาคาร
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๒ ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 2/2 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00 ทิศตะวันตกอาคาร
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน ศาลาปฏิบัติธรรม 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00 ฝั่ง ม.ปลาย ด้านหลังสุด
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน ศาลาปฏิบัติธรรม 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00 ฝั่ง ม.ปลาย ด้านหลังสุด
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๔ ชั้น 1 ห้อง 416 ศูนย์วิทยบริการ 9 ต.ค. 2557 09.00-16.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๔ ชั้น 1 ห้อง 416 ศูนย์วิทยบริการ 9 ต.ค. 2557 09.00-16.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน ศาลาปฏิบัติธรรม 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00 ฝั่ง ม.ปลาย ด้านหลังสุด
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน ศาลาปฏิบัติธรรม 8 ต.ค. 2557 13.00-16.00 ฝั่ง ม.ปลาย ด้านหลังสุด
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๔ ชั้น 1 ห้อง 413 โสตทัศนศึกษา 4/1 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๔ ชั้น 1 ห้อง 414 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๒ ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 2/2 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๒ ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 2/2 8 ต.ค. 2557 13.00-16.00
-
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน ศาลาปฏิบัติธรรม 9 ต.ค. 2557 09.00-16.00 ฝั่ง ม.ปลาย ด้านหลังสุด


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]