หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สพม.23 โซน 2
ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่าง วันที่ 7-8-9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน ด้านหลังอาคารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน ด้านหลังอาคารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 9 ต.ค. 2557 13.00-16.00
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๔ ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 4/1 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๔ ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 4/1 9 ต.ค. 2557 13.00-16.00
-
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๒ ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 2/2 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๒ ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 2/2 9 ต.ค. 2557 13.00-16.00
-
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๒ ชั้น 2 ห้อง 225 และ 226 9 ต.ค. 2557 09.00-16.00
-
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๓ ชั้น 2 ห้อง 325 และ 326 9 ต.ค. 2557 09.00-16.00
-
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน ห้องสมุดเปิด (หลังอาคาร ๑) 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน ห้องสมุดเปิด (หลังอาคาร ๑) 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00
-
11 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 รายการนี้ รอแข่งระดับภาค
-
แข่งระดับภาค
12 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 รายการนี้ รอแข่งระดับภาค
-
แข่งระดับภาค
13 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 รายการนี้ รอแข่งระดับภาค
-
แข่งระดับภาค
14 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 รายการนี้ รอแข่งระดับภาค
-
แข่งระดับภาค
15 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 รายการนี้ รอแข่งระดับภาค
-
แข่งระดับภาค
16 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 รายการนี้ รอแข่งระดับภาค
-
แข่งระดับภาค
17 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 รายการนี้ รอแข่งระดับภาค
-
แข่งระดับภาค
18 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 รายการนี้ รอแข่งระดับภาค
-
แข่งระดับภาค


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]