หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สพม.23 โซน 2
ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่าง วันที่ 7-8-9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 7 ต.ค. 2557 09.30-16.00
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 7 ต.ค. 2557 09.30-11.00
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 7 ต.ค. 2557 09.30-11.00
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 7 ต.ค. 2557 09.30-11.00
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 7 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 7 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 (รอแข่งขัน 133) 8 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 (รอแข่งขัน 133) 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 7 ต.ค. 2557 09.00-10.00
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 7 ต.ค. 2557 09.00-10.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]