ตรวจสอบรายชื่อ และสถานที่แข่งขัน
***แจ้งโรงเรียนในกลุ่ม สพม.สกลนคร กลุ่มที่ 1 บัดนี้ได้ปิดการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่ขัน ฯ แลัว ขอให้โรงเรียนได้ทำการตรวจสอบรายชื่อ และสถานที่แข่งขัน พร้อมทั้งพิมพ์บัตรผู้เข้าร่วมการแข่งขันให้กับนักเรียนด้วย**** ***สำหรับรายการแก้ไขเปลี่ยนตัว..จะปิดในวันที่ 24 ก.ย.2557**
วันอังคาร ที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 13:49 น.