การพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน

**การพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันฯ จะเปิดระบบให้พิมพ์ในวันที่ 7 ต.ค.2557

**ให้โรงเรียนตรวจสอบผลการแข่งขันว่าถูกต้องหรือไม่..ชื่อ-สกุลถูกต้องหรือไม่..

วันจันทร์ ที่ 06 ตุลาคม 2557 เวลา 08:51 น.