**เล่านิทานคุณธรรม..ม.ปลาย**

*** แจ้งโรงเรียนใดที่จะใช้เครื่องเสียง...ให้โรงเรียนนำมาเองในวันแข่งขัน***

วันพุธ ที่ 01 ตุลาคม 2557 เวลา 16:16 น.