เปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลาการแข่งขัน GSP ม.1-ม.3

 ****แก้ไข่เวลาและสถานที่การแข่งขัน สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

จาก ห้อง 322 เป็นห้อง 331 เวลา 13.00 น.****

วันจันทร์ ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 17:25 น.