คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ

*****คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 กลุ่มที่ 1

http://www.sesarea23.go.th/web/view.php?article_id=2225

วันศุกร์ ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 15:37 น.