เปลี่ยนแปลงวันแข่งขันการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง

****แจ้งทุกโรงเรียน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงทุกประเภท เปลี่ยนกำหนดการแข่งขันจากวันที่ 3 ต.ค. 2557 เป็นวันที่  4 ต.ค.2557***

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 16:06 น.