ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาและโรงเรียนโพนทองวิทยายน
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนขวาววิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 60 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 60 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนเสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 60 ทองแดง 8  
12 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 60 ทองแดง 8  
13 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 60 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน